1 aktivitet + mat og saft inkl sokker 245,- per barn